Medlemsskap i Vestkantsvømmerne

Alle kan bli medlem i Vestkantsvømmerne, men deltakere fra våre egne svømmekurs blir prioritert til de aktive treningsgruppene

Alle som ønsker å bli aktiv svømmer, anbefales å ha deltatt på rygg/crawl/bryst kurs. Det kreves også at en klarer å svømme minimum 100 meter uten stopp.

For påmelding til kurs – se nettsiden for svømmeopplæring

NB! Ønsker du å snakke med noen om påmelding svømmeopplæring – se informasjon under kurs på «Klubbens kontaktpersoner«


Klikk på lenken for å få mer informasjon om:
(Om ikke lenken virker, rull lengre ned på siden for å få informasjon)

Innmelding treningsgrupper
Trening kan ikke starte før du enten har blitt godkjent av en trener eller fått tilbakemelding om at innmelding er ok. Forespørsel kan sendes til medlem@vestkantsvommerne.no.

Innmelding Masters
Innmelding av voksne svømmere som vil holde seg i aktivitet i bassenget. Innmelding via nettsiden "Treningsavgift".  Informasjon om Masters. Spørsmål kan sendes til medlem@vestkantsvommerne.no.

Støttemedlemsskap
Gir bla. stemmerett på årsmøte. Registreres via medlemsskap.

Om du ikke allerede er medlem - se informasjon om registrering av medlemsskap. Er det noen i din familie som er medlem, kan nytt medlemskap knyttes til som rn familirelasjon. 

 

Lisens Norges Svømmeforbund
Alle som vil svømme approberte stevner og som er 10 år eller eldre  må løse lisens.

 

Utmelding
En må registrere seg inn hver sesong for å opprettholde medlemsskap.
Medlemsskapet gjelder så lenge en betaler medlems- og treningsavgift. Ønsker en å slutte i løpet av treningsperioden melder en dette til medlem@vestkantsvommerne.no. Selv om en melder i fra at en har sluttet kan det komme klubbinformasjon fram til ny periode for trening- og medlemsregistrering starter. Har utøver vært i en gruppe med dugnadsplikt kan det komme en faktura ved oppstart av nytt år (når dugnadspeioden er over) om ikke alle poengene er registrert.

 

Betingelser for betaling for betaling av medlems-og treningsavgift

Prisliste

Medlemskontingent og treningsavgift: Treningsavgift forfaller til betaling halvårlig – i januar og september. Medlemskontingenten,  som kommer i januar, må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig (ref vedtektene). Alle medlemskategorier har stemmerett på årsmøtet, så frem medlemmet er over 15 år (ref vedtekter).

Søskenmoderasjon: Svømmer i den "øverste" svømmegruppen betaler ordinær medlemskontingent og treningsavgift. Søsken nr en (1) innvilges 25 % moderasjon. øvrige søsken innvilges 50 % moderasjon. (Søskenmoderasjon på medlemsavgift er trukket i fra i søskenmoderasjon i treningsavgift)

 

Hospitanter til Piraya

 • Gratis så lenge kursavgift er betalt.
 • For å være hospitant i Piraya, må svømmeren være registrert som hospitant på nettsiden Treningsavgift (gratis trening så lenge en går på kurs). Dette for å få informasjon som blir sendt ut til Piraya-gruppen.
 • Hospitering kan kun skje etter avtale med hovedtrener i Piraya 
 • Når hospiteringsperioden går ut og barnet starter i Piraya må medlemskap regisreres. Se info i medlemsregisteret til VS.

 

Piraya

 • Kr. 2050,- pr. halvår  (er inkl. medlemsavg. kr. 250,-)
  • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 1800.-
  • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 2050.-
  • Er du ny i klubben må medlemsavgift betales ved innmelding uavhengig av om oppstarten er høst eller vår. Dette med unntak om en kommer rett i fra et av våre svømmekurs og melder overgang samme sesong. Da har en allerede betalt medlemsavgift som kursdeltaker
 • I tillegg:
  • Salg av produkter à kr. 500,- per år (maks kr. 750,- pr. fam.). Dette skjer om høsten.
  • Dugnadsarbeid for kr. 1000,- pr. halvår. (blir fakturert om ikke utført oppgave). Fritak for fakturering av dugandspoeng samme halvår som innmelding ny medlem.
 • De som går videre fra Vestkantsvømmerne sine svømmekurs og over til Piraya, gjelder følgende:
  • Blir prioritert ang. opptak til svømmegruppene.
  • Sparer kr. 250,- (medlemsavgiften) ved innmelding samme kalenderår; da en allerede er medlem som kursdeltager.
 • Lisens Norges Svømmeforbund Alle som vil svømme approberte stevner og som er 9 år eller eldre  må løse lisens.

 

D-gruppen

 • Kr. 2150,- pr. halvår (er inkl. medlemsavg. kr. 250,-)
  • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 1900.-
  • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 2150.-
 • I tillegg:
  • Salg av produkter à kr. 500,- per år (maks kr. 750,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Info kommer.
  • Dugnadsarbeid for kr. 1000,- pr. halvår. (blir fakturert om ikke utført oppgave). Fritak for fakturering av dugandspoeng samme halvår som innmelding ny medlem.
  • Lisens Norges Svømmeforbund Alle som vil svømme approberte stevner og som er 9 år eller eldre  må løse lisens.

 

C-gruppen

 • Kr. 2150,- pr. halvår (Er inkl. medlemsavg. kr. 250,-) 
  • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 1900.-
  • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 2150.-
 • I tillegg:
  • Salg av produkter à kr. 500,- per år (maks kr. 750,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Info kommer.
  • Dugnadsarbeid for kr. 1000,- pr. halvår. (blir fakturert om ikke utført oppgave).
  • Lisens Norges Svømmeforbund Alle som vil svømme approberte stevner og som er 9 år eller eldre  må løse lisens.

 

Ungdomsgruppen

 • Kr. 2150,- pr. halvår (Er inkl. medlemsavg. kr. 250,-) 
  • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 1900.-
  • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 2150.-
 • I tillegg:

 

B-gruppen

 • Kr. 2450,- pr. halvår (er inkl. medlemsavg. kr. 250,-)
  • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 2200.-
  • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 2450.-
 • I tillegg:
  • Salg av produkter à kr. 500,- per år (maks kr. 750,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Info kommer.
  • Dugnadsarbeid for kr. 1000,- pr. halvår. (blir fakturert om ikke utført oppgave).
  • Lisens Norges Svømmeforbund Alle som vil svømme approberte stevner og som er 9 år eller eldre  må løse lisens.

 

Elite / A-gruppene

 • Kr. 2650,- pr. halvår(er inkl. medlemsavg. kr. 250,-)
  • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 2400.-
  • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 2650.-
 • I tillegg:
  • Salg av produkter à kr. 500,- per år (maks kr. 750,- pr. fam.). Dette skjer om høsten. Info kommer.
  • Dugnadsarbeid for kr. 1000,- pr. halvår. (blir fakturert om ikke utført oppgave).
  • Lisens Norges Svømmeforbund Alle som vil svømme approberte stevner og som er 9 år eller eldre  må løse lisens.

 

Vill i vann

 • Kr. 1550,- pr. halvår (Er inkl. medlemsavg. kr. 250,-)
  • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 1300.-
  • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 1550.-

 

Masters

 • kr. 350,- pr. halvår (Er inkl. medlemsavg. kr. 250,-)
 • Vårsemester (jan-juni) betales medlemsavgift kr 250.- + treningsavgift kr. 100.-
 • Høstsemester (oppstart aug-des) betales treningsavgift kr. 350.-
 • Gir stemmerett på årsmøte ved betalt medlemsavgift

 

Kursdeltakere

 • Treningsavgift for kurs er markedstilpasset og kan derfor variere og er inkludert i kursavgift

 

Støtte

 • kr. 250,- pr. år (medlemsavgift)
 • Gir stemmerett på årsmøte.
 • Ikke tilgang til trening i basseng.

 

Verv

 

 

OPPSLAGSTAVLEN

Visste du at i Klubbhåndboken finner du veien til all vår informasjon?

Vi har kurs for barn, ungdom og voksne. Kontakt oss

Se hvordan vi har det:
Film av Nicolas CharalambousVS-film%202018.JPG

Aktiviteter

21.12.2017
Trening jul og nyttår 2017

05:30 - 11:00

Sandgotna og Askøyhallen

26.01.2018
Reise og opphold til Skagerakk swim 2018

07:00 - 23:00

Kristiansand

26.01.2018
Skagerrak swim 2018

13:30 - 19:00

Kristiansand