Informasjon om dugnad

 

Dugnadsoppgaver føres via kalender på høyre side på denne siden (via mobil - se kalenser lengre ned på siden).
For registrering av faste oppgaver gå inn her.

Om det er aktiviteter du ikke finner, eller har spørsmål om dugnadsregistrering - kontakt "Dugnadsgeneral"

 

Generelt
Vestkantsvømmerne blir stort sett drevet av egeninnsats av medlemmer i klubben. Foreldre og foresatte sitter i styret, arrangerer stevner, er reiseledere på utenbys stevner for svømmerne, arrangerer treningsleirer m.m. 

Vi har mange arbeidsoppgaver i klubben vår, og skal vi greie å holde kostnadene nede er vi avhengig av at medlemmene stiller opp. For å prøver å gjøre dette mest mulig rettferdig har det blitt vedtatt på årsmøte å innføre dugnadsregistrering med betaling for de medlemmer som ikke stiller opp på dugnad. Vestkantsvømmerne har kun lov å beslutte at medlemmer stiller på dugnad. Medlemmer er svømmerne og de som har meldt seg inn som støttemedlemmer. I mange tilfeller må medlemmet (svømmeren) ha hjelp fra foreldre/foresatte for å gjennomføre dugnad og registrering av dugnadsarbeid, derfor er vi glade for at foreldre/foresatte gir sin støtte i dugnadsarbeidet. Dugnadsregistrering med betaling for de som ikke stiller, må sees i sammenheng med kontingent og er et middel for å holde treningskostnader nede.

Det er styret som har myndighet til å endre på poengtabellen som gir opptjent poeng. Hvor mange poeng som må opparbeides pr sesong settes av årsmøtet. Dugnadspoeng gjelder ikke i de tilfeller medlemmene får redusert utgifter ved hjelp på leirer, utenbys stevner eller annen økonomisk bistand.


Sesong for dugnad
Vi har valgt å dele dugnadsarbeidet inn i sesonger:

Sesong 1 fra 1. januar til 30 juni

Sesong 2 fra 1. august til 31 desember

Grunnen til at vi har delt dugnadsarbeidet inn i sesonger er med tanke på om noen slutter i klubben før begge sesongene er over. Registrering for begge sesongene må skje innen 31. desember samme år. Med den lange registreringstiden har en mer tid og valg til å få jobbet inn de 20 poengene som kreves for 2 sesonger (10 poeng pr sesong). Poeng som er registrert etter tidsfrist i desember vil ikke bli godtatt. 

 Opp til toppen

Hvem må bidra med dugnad?
Alle medlemmer forplikter å være med på dugnadsordningen med følgende unntak:

- Alle nye medlemmer får fritak for dugnadsregistrering første sesong - inntil 10 poeng. Men selv om en har fritak er det mulighet for å være med på dugnad og registrere dette. Har du fritak f.eks vårsesongen og jobber i vårsesongen, vil da dette arbeidet være med å telle ned for de 10 poengene som må registreres for høstsesongen (så lenge dugnadsarbeidet blir registrert via dugnadskalenderen)

- Hospitanter fra kurs har dugnadsregistreringsfri så lenge en går på kurs hos Vestkantsvømmerne samtidig. Så snart en går over i Piraya-gruppen (slutter på kurs), gjelder vanlig dugnadsregistrering som Piraya fra første sesong som "ekte" Piraya.

- Det er mulig å søke om fritak på særskilt vilkår. Dette må det søkes om for hver sesong, Søknad sendes til Dugnadsgeneral (se kontaktinfo under).

 

Poengregistrering
Hver familie jobber for maks 10 poeng pr sesong, uavhengig av antall medlemmer pr familie.

Det er medlemmet sitt ansvar å melde inn aktivitet til dugnadsgeneralen. All registrering skjer via vår nettside. medlemmet må også passe på å bli krysset av for oppmøte / gjennomført oppgave på liste som stevne- eller leiransvarlig har, slik at dugnadsgeneralen skal ha mulighet for å kontrollere innrapporterte oppgaver. 

Etter 31. desember vil manglende poeng bli fakturert. Ett poeng er for tiden kroner 100.

Nb! Tidligere ordning med at inntil 10 poeng opptjent ekstra dugnadspoeng kan overføres til neste år er gått ut, og tidligere opptjente poeng (fra året før) kan ikke brukes fra 2017. Se protokoll fra årsmøte 2016

 

Hva skjer om en ikke møter på valgt dugnad?
Om du er satt opp som hjelper på et stevne og er forhindret til å delta, må du gi beskjed til den som organiserer hjelperne snarest og helst senest dagen før. Det beste er om du kan få noen til å stille som stedfrotreder for deg, slik at det blir mindre ekstraarbeid for andre for å fylle opp din(e) oppgaver. Finner du en stedfortreder er det en fordel om den som organiserer hjelperne får beskjed om dette i forkant. 

 Opp til toppen

Hvis medlemmet slutter
Alle gjennomførte dugnadsaktiviteter må registreres inn. Manglende poeng vil bli fakturert umiddelbart etter at vi har registrert utmelding. Har en opparbeidet seg for mange dugnadspoeng vil disse gå ut. 

Har du spørsmål - ta kontakt med dugnadsgeneral som du finner under kontaktinformasjon / støttepersoner

 

Oversikt over grupper og poeng pr sesong  (januar-juni og august-desember)
(Dugnadsbeløp ble vedtatt på årsmøte mars 2013)

GRUPPE POENG PR SESONG TILSVARENDE BELØP
Elite / A-gruppen/ A-rekrutt 10 kr 1000
B-gruppen 10 kr 1000
Ungdomsgruppen 10 kr 1000
C-gruppen 10 kr 1000
D-gruppen 10 kr 1000
Piraya 10 kr 1000
Vill i vann 0 kr 0
Masters 0 kr 0

 Opp til toppen

 

OPPSLAGSTAVLEN

Visste du at i Klubbhåndboken finner du veien til all vår informasjon?

Vi har kurs for barn, ungdom og voksne. Kontakt oss

Se hvordan vi har det:
Film av Nicolas CharalambousVS-film%202018.JPG

Kalender

Desember
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

27.01.2018
Nyttårsstevne27-28. januar 2018

00:00 - 21:00

Askøyhallen

09.02.2018
LÅMØ vest 2018

00:00 - 00:00

Bergen, 9-11 februar

23.02.2018
Vinterleir 23 - 28 februar 2018

00:00 - 00:00

Sandgotna